BUSINESS TRAVEL MANAGEMENT


Business Travel Management - manažment služobných ciest
Zabezpečujeme komplexný servis v oblasti služobného cestovania pre firemných a korporátnych klientov, v rámci ktorého ponúkame špecifické produkty a služby šité na mieru individuálnym potrebám každého z nich.

Služobné cestovanie

Služobné cestovanie je jedným z kľúčových faktorov úspešného biznisu vo väčšine moderných firiem na svete. Jeho účinnosť a efektívnosť však často závisí aj od kvalitného manažmentu a organizácie služobných ciest.Naši business travel experti Vám dokážu nájsť, analyzovať a ponúknuť také riešenia, ktoré nielen uľahčia Vaše cestovanie po organizačnej stránke, ale aj ušetria čas a náklady.  Vďaka tomu môžete dosahovať lepšie výsledky a zároveň optimalizovať firemný rozpočet.

Vďaka našim službám môžete pohodlne a bezstarostne cestovať a pritom sa sústrediť na svoju prácu a podnikanie
Prinášame vám moderný a flexibilný produkt, vďaka ktorému Vám odpadne veľké množstvo agendy súvisiacej s organizáciou služobných ciest.

Rezervačný systém tripin
zohľadní špecifické požiadavky klientov a korporátnych zamestnancov a maximálne zefektívni Vaše korporátne cestovanie.